Organizacja pożytku publicznego

Od 26 września 2017 roku Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Unia Wąbrzeźno posiada status organizacji pożytku publicznego.

Poniżej zamieszczamy stosowne sprawozdania obowiązkowe dla organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.