Bilety

Ceny biletów i zasady wstępu na mecze MKS Unia Wąbrzeźno w sezonie 2023/2024:
– bilet normalny – 7 zł;
– bilet ulgowy – 4 zł (do nabycia biletu ulgowego uprawnieni są uczniowie do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej oraz seniorzy powyżej 65. roku życia);
– dzieci poniżej 8. roku życia będą wpuszczane na stadion wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
– zawodnicy drużyn młodzieżowych MKS Unia Wąbrzeźno mają prawo do bezpłatnego wstępu na mecze po podaniu imienia i nazwiska w kasie stadionu.

Informacje dotyczące organizacji meczów MKS Unia Wąbrzeźno w sezonie 2023/2024:
– podczas meczów organizowanych przez klub czynna będzie wyłącznie trybuna główna Stadionu Miejskiego – trybuna kryta;
– wejście na stadion oraz kasa biletowa będą czynne wyłącznie przy bramie nr 1 (brama od ulicy Spokojnej);
– po zakończeniu meczu stadion będzie można opuścić głównym wejściem lub wyjściem ewakuacyjnym pomiędzy trybuną krytą, a budynkiem klubowym;
– zgodnie z regulaminem Stadionu Miejskiego im. Jana Wesołowskiego obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych itp.;
– wszelkie zakazy wynikające z regulaminu obiektu będę bezwzględnie egzekwowane.