Współpraca z Arką Gdynia

Nasz klub z dniem 14.11.2017 roku rozpoczął współpracę z Arką Gdynia SSA i Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka Gdynia w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.
Na mocy zawartego porozumienia Arka Gdynia SSA oraz SI Arka Gdynia zobowiązały się do organizacji szkoleń i stażów dla trenerów Unii w celu standaryzacji systemu szkolenia w naszym klubie według wytycznych stosowanych w Arce Gdynia SSA oraz SI Arka Gdynia. Ponadto trenerzy oraz zawodnicy Unii Wąbrzeźno będą mieli możliwość przyjazdów do Gdyni w celu rozgrywania gier kontrolnych i wspólnego oglądania meczów Ekstraklasy. Dodatkowo najmłodszym piłkarzom wąbrzeskiego klubu umożliwiono uczestnictwo w eskorcie (wyprowadzanie zawodników) podczas wybranych meczów Ekstraklasy. Unia uzyskała również zgodę na wykorzystanie nazwy Arka Gdynia i herbu gdyńskiego klubu w akcjach mających na celu prowadzenie naboru dzieci do grup młodzieżowych.
W zamian nasz klub zobowiązał się między innymi do prowadzenia szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programu szkolenia przedstawionym przez klub Arka Gdynia SSA oraz SI Arka Gdynia.
Ponadto wszystkie strony porozumienia zobowiązały się do trójstronnej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń na temat szkolenia dzieci i młodzieży, a także do budowania wspólnej bazy ćwiczeń i środków treningowych dla wszystkich grup młodzieżowych w odniesieniu do systemu szkolenia obowiązującego w partnerskich klubach. Dodatkowo klubu będą wzajemnie zapraszały się na organizowane przez siebie turnieje i umożliwiały uczestnictwo na preferencyjnych warunkach.

Brak możliwości komentowania