Organizacja pożytku publicznego

Od dnia 26.09.2017 roku Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Unia” Wąbrzeźno działa jako organizacja pożytku publicznego. W niniejszym dziale rokrocznie będą zamieszczane wszelkie stosowne sprawozdania obowiązkowe dla organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:
bilans,
rachunek zysków i strat,
informacja dodatkowa.

Brak możliwości komentowania